Hlasovala som za uznesenie, pretože vzťahy medzi EÚ a Gruzínskom sa v súlade s dohodou o pridružení, prehĺbenou a komplexnou zónou voľného obchodu (DFCTA) a programom pridruženia neustále zlepšujú. S potešením som privítala informáciu o tom, že Gruzínsko dosahuje veľmi dobré výsledky oblasti reforiem a rovnako dosiahlo pokrok pri vykonávaní dohody o pridružení a DCFTA, vďaka čomu sa Gruzínsko stalo kľúčovým strategickým partnerom EÚ na Kaukaze. Rovnako ma teší, že Gruzínsko realizuje kľúčové štrukturálne reformy zamerané na zlepšenie hospodárskeho a podnikateľského prostredia a maximalizáciu výhod, ktoré poskytuje DCFTA. Vítam iniciatívu gruzínskej vlády vypracovať plán integrácie do EÚ s cieľom posilniť pretrvávajúce vzťahy medzi s EÚ. Očakávam, že gruzínske orgány sa budú aj naďalej usilovať o prekonanie existujúcich prekážok a pokúsia sa rozšíriť výhody dohody o pridružení a DCFTA aj na obyvateľov Abcházska a regiónu Južné Osetsko, a to lepším informovaním o nových príležitostiach vyplývajúcich z dohody a vytváraním projektov obchodnej a hospodárskej spolupráce na miestnej úrovni. Verím, že Rada a Komisia budú aj naďalej využívať všetky dostupné možnosti na pomoc Gruzínsku v jeho úsilí o účinné vykonávanie prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode.

Viac TU