Na svetovom samite o udržateľnom rozvoji v New Yorku v roku 2015 sa Únia a jej členské štáty zaviazali do roku 2020 účinne regulovať rybolov a zastaviť nadmerný, nezákonný a nenahlásený rybolov. Rovnako sa zasadila za boj proti deštruktívnym rybolovným praktikám a chce zaviesť vedecky podložené riadiace plány s cieľom čo možno najrýchlejšie obnoviť populácie rýb, a to minimálne na úroveň, pri ktorej je možné dosahovať udržateľný výnos zodpovedajúci ich biologickým vlastnostiam. Sardinky a sardely tvoria väčšinu úlovkov malých pelagických druhov pričom najväčšie množstvá sa lovia v Taliansku a Chorvátsku. Keďže podľa vedeckého hodnotenia súčasná úroveň rybolovu v Jadranskom mori je nadmerná, podporila som uznesenie, lebo si myslím, že by sme mali urobiť všetko pre dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu do roku 2020, tak ako to vyžaduje spoločná rybolovná politika. Verím, že viacročný plán pre Jadranské more, ktorý je prvým plánom svojho druhu v oblasti Stredozemného mora, poskytne nástroj na viacročné riadenie biologických morských zdrojov, ktoré prispejú k obnove populácií a k návratu odvetvia rybolovu na udržateľnú úroveň.

Viac TU