Životopis","isPartOf":{"@id":"http://www.monikasmolkova.sk/#website"},"breadcrumb":{"@id":"http://www.monikasmolkova.sk/uvod/zivotopis/#breadcrumblist"},"datePublished":"2013-07-11T13:59:27+02:00","dateModified":"2013-07-11T14:04:00+02:00"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http://www.monikasmolkova.sk/uvod/zivotopis/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@type":"WebPage","@id":"http://www.monikasmolkova.sk/","url":"http://www.monikasmolkova.sk/","name":"Mgr. Monika Smolková - poslankyňa Európskeho parlamentu"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@type":"WebPage","@id":"http://www.monikasmolkova.sk/uvod/","url":"http://www.monikasmolkova.sk/uvod/","name":" Úvod"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@type":"WebPage","@id":"http://www.monikasmolkova.sk/uvod/zivotopis/","url":"http://www.monikasmolkova.sk/uvod/zivotopis/","name":" Životopis"}}]}]}

Životopis

Mgr. Monika Smolková

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov, odbor Pedagogika – vychovávateľstvo
Ekonomická fakulta TU Košice – dvojročné postpromočné štúdium
Iné dosiahnuté vzdelanie:

Osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou – odborná asistencia, tvorba a manažovanie európskych projektov

Priebeh zamestnaní:

Od r. 2009       Európsky parlament, poslankyňa
2006 – 2009    Národná rada Slovenskej republiky, poslankyňa
2006 – 2010    Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, starostka
2002 – 2006    MČ Košice Dargovských hrdinov, zástupkyňa starostu
1997 – 2002    CK MULTI TOUR, s.r.o., Košice, riaditeľka
1993 – 2002    MULTI AV FORM, Košice, ekonómka
1983 – 1993    Stredné odborné učilište strojárske, Košice, vychovávateľka
1981 – 1983    Obnova Vkus, Košice, referentka
1975 – 1981    Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice, referentka

Volené funkcie:

Od r. 2009       Európsky parlament, poslankyňa
2006 – 2009    Národná rada Slovenskej republiky, poslankyňa
2006 – 2010    Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, starostka
2005 – 2009    Košický samosprávny kraj, poslankyňa
2002 – 2006    Miestne zastupiteľstvo Mestská časť  Košice –  Dargovských hrdinov, poslankyňa
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, zástupkyňa starostu
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, poslankyňa

Stranícke funkcie:

Od r. 1999      Predsedníctvo strany SMER – sociálna demokracia, členka
Od r. 2001      Okresná organizácia strany SMER – sociálna demokracia Košice III, predsedníčka
Krajská organizácia strany SMER- sociálna demokracia Košice, podpredsedníčka

Osobné záujmy a záľuby:

Literatúra, politické diania, turistika, lyžovanie

Košice, január 2013

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team