Z práva na slobodu náboženského vyznania a viery vyplýva právo jednotlivca vybrať si, v čo chce veriť alebo neveriť, právo zmeniť alebo zanechať náboženstvo a presvedčenie bez akýchkoľvek obmedzení a právo praktizovať náboženstvo, vieru a zodpovedajúcim spôsobom aj slobodu myslenia a svedomia podľa vlastného výberu a hlásiť sa k nim, či už individuálne, alebo v spoločenstve a rovnako v súkromí, ako aj na verejnosti. Žiaľ v posledných rokoch sme svedkami toho, že dramaticky narastá počet prípadov porušovania slobody náboženského vyznania a viery na celom svete a prenasledovania veriacich a neveriacich. Toto porušovanie vnímam ako zásah do dôstojnosti ľudského života a spôsobuje alebo prehlbuje neznášanlivosť a často predstavuje počiatočné varovné signály potenciálneho násilia a konfliktov. Oceňujem prácu osobitného zástupcu Európskej únie pre ľudské práva, najmä v oblasti slobody náboženského vyznania a viery, ale v ďalšom období by som očakávala lepšiu a koordinovanejšiu spoluprácu medzi delegáciami EÚ a veľvyslanectvami členských štátov, ktorých cieľom by mal byť dôsledný a jednotný postup pri presadzovaní slobody náboženského vyznania a viery mimo EÚ.

Viac TU