Pristúpenie k EÚ je a vždy bude proces založený na zásluhách, ktorý je v plnej miere závislý od objektívneho pokroku, ktorý dosiahla každá krajina vrátane Srbska, ktoré sa usiluje o členstvo v EÚ. Od začatia rokovaní so Srbskom bolo otvorených 14 kapitol, z ktorých dve boli predbežne uzavreté. Vítam pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo, pokiaľ ide o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva, zabezpečovanie hospodárskeho rastu a zachovanie makroekonomickej a menovej stability. Za pozitívne považujem aj to, že Srbsko dosiahlo značný pokrok pri riešení niektorých politických nedostatkov, ktoré boli v minulosti problémom, a to najmä prostredníctvom rozpočtovej konsolidácie. Som rada, že Srbsko sa neustále zasadzuje za vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a pokračuje v dosahovaní výsledkov pri plnení záväzkov vyplývajúcich z dohody o stabilizácii a pridružení, no znepokojujú ma mimoriadne vážne obavy v oblasti slobody prejavu a nezávislosti médií, ktoré je potrebné prioritne riešiť rozhodným a účinným spôsobom. Aj keď v Srbsku je ešte mnoho problémov (vysoká nezamestnanosť, únik mozgov, ekonomická nečinnosť, postavenie žien na trhu práce, korupcia…), verím, že táto krajina bude pokračovať v reformách a v čo najkratšom možnom termíne vyrieši zostávajúce problémy a svoje spory s ostatnými krajinami.

Viac TU