Rokovania o pristúpení k EÚ pokročili aj v Čiernej Hore, ktorá v súčasnosti dosiahla najväčší pokrok v rokovaniach. Otvorila 31 z 35 kapitol z komunitárnych ustanovení EÚ a predbežne uzatvorila rokovania o troch kapitolách. Je potešiteľné, že Čierna Hora dosiahla určitú pripravenosť, v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii, zlepšení transparentnosti verejnej správy a výmeny informácií. Dosiahla taktiež mierny pokrok pri zvyšovaní nezávislosti, transparentnosti, zodpovednosti, profesionality a efektívnosti súdnych inštitúcií, prebiehajúcom zosúlaďovaní právnych predpisov v oblasti základných práv, vzdelávania, ale aj v ďalších oblastiach. Oceňujem, že pri odstraňovaní problémov Čiernej Hory dôležitú úlohu zohráva protikorupčná agentúra, komisia pre kontrolu verejného obstarávania, agentúra pre hospodársku súťaž, úrad štátnej pomoci a orgán auditu. Znepokojuje ma však, počet prípadov násilia a cieleného zabíjania v súvislosti s organizovanou trestnou činnosťou, situácia v oblasti slobody prejavu a slobody médií, ale aj nedostatočný pokrok pri riešení otázky obchodovania s ľuďmi. Verím, že politické vedenie Čiernej Hory, sa v ďalšom období zameria na zostávajúce výzvy a dorieši problémy v oblasti právneho štátu, slobody médií, korupcie, prania špinavých peňazí, organizovanej trestnej činnosti a s ňou súvisiaceho násilia.

Viac TU