Je príjemné konštatovať, že bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, ako kandidátska krajina vykonala najvýraznejší pokrok, pokiaľ ide o zosúlaďovanie jej právnych predpisov s ustanoveniami Európskej únie (EÚ). Na druhej strane ma však mrzí, že niektoré z týchto právnych predpisov sa doteraz nevykonávajú. Považujem za správne, že kandidátske krajiny v rámci predvstupovej stratégie musia splniť podmienky v oblastiach dodržiavania zásad právneho štátu, reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, bezpečnosti, základných práv, demokratických inštitúcií a reformy verejnej správy, ako aj v oblastiach hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti, a to aj vrátane Macedónska. Aj keď Macedónsko, ktoré sa uchádza o členstvo v EÚ v rámci predvstupovej stratégie urobilo doteraz množstvo práce, myslím si, že krajina musí ešte viac posilniť okrem iného zákonodarnú a dozornú funkciu parlamentu, súdnictvo, dodržiavanie zásad právneho štátu, slobodu médií a boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Keďže balkánsky región má pre EÚ strategický význam, budem očakávať, že Macedónsko bude aj v ďalšom období pokračovať v úsilí o európsku budúcnosť krajiny, zachová si pozitívnu dynamiku a zabezpečí pre krajinu ďalší pokrok.

Viac TU