Podporila som uznesenie, pretože Albánsko naďalej zaznamenáva stabilný pokrok pri plnení politických kritérií a piatich priorít, ktoré sú kľúčové pre začatie prístupových rokovaní, ako aj pri konsolidácii demokratických inštitúcií a postupov. Taktiež som privítala odporúčanie Komisie, aby sa otvorili prístupové rokovania vzhľadom na reformné úsilie, ktoré Albánsko vynakladá. Aj keď rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní bude závisieť od ďalšieho pokroku reformného procesu v Albánsku, oceňujem rozhodnutie Rady prehodnotiť situáciu v júni 2019 a taktiež jasnú cestu načrtnutú smerom k začiatku prístupových rokovaní v roku 2019. Myslím si, že rokovania o pristúpení pozitívne prispejú k posilneniu demokracie a právneho štátu, umožnia užšiu kontrolu Európskej únie (EÚ) a stanú sa silným katalyzátorom na realizáciu ďalších reforiem a konsolidáciu demokratických inštitúcií a postupov. Napriek tomu, že verejnosť v Albánsku v širokej miere podporuje pristúpenie krajiny k EÚ, považujem za žiaduce zvyšovať informovanosť širokej verejnosti o procese pristúpenia k EÚ a o úlohe zúčastnených inštitúcií EÚ a Albánska. Od Albánska očakávam, že v duchu dialógu a spolupráce bude riešiť pretrvávajúce problémy, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie nezávislého, nestranného, zodpovedného a efektívneho súdnictva a boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj ochranu základných práv.

Viac TU