Európske právne predpisy o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru sú v platnosti už 25 rokov. Platná smernica 2006/1/ES stanovuje minimálnu úroveň otvorenia trhu, pokiaľ ide o používanie takýchto vozidiel, ale naďalej zahŕňa aj právne ustanovenia z 80. rokov 20. storočia, ktoré odrážajú vtedajšie potreby tohto odvetvia. Podporila som uznesenie, pretože som presvedčená, že tieto právne predpisy treba zrevidovať, aby zodpovedali skutočným potrebám prevádzkovateľov a boli prispôsobené najnovším výzvam na dopravnom trhu a súčasným politickým prioritám Európskej únie. Verím, že používaním vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru dôjdeme k znižovaniu nákladov u podnikov, ktoré vykonávajú prepravu tovaru na svoj vlastný účet alebo na účet tretej osoby, a zároveň tak zvýšime aj ich operačnú flexibilitu. Za pozitívne považujem aj to, že tým prispejeme k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti dotknutých podnikov. Keďže prenajaté vozidlá sú väčšinou novšie ako priemer vozového parku, stanú sa bezpečnejšími a menej znečisťujúcimi pre životné prostredie.

Viac TU