Verejná správa v členských štátoch má zásadný význam pre plnenie rozpočtu Európskej únie, a ak funguje účinne, môže pomôcť pri vytváraní moderných systémov, ktoré zlepšujú prosperitu a blahobyt. Som presvedčená o tom, že účinná reforma verejného sektora je nevyhnutná, aby bolo možné pomôcť členským štátom prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam, zvýšiť ich odolnosť na zabránenie budúcim krízam, rozšíriť ich elektronickú verejnú správu a zlepšiť aj poskytovanie služieb v celej EÚ. Mrzí ma, že napriek rozpočtu EÚ, ktorý poskytuje členským štátom EÚ finančné prostriedky (približne 9 miliárd EUR) na reformu verejnej správy, je ešte veľa menej rozvinutých regiónov, ktoré majú problémy získať prístup k finančným prostriedkom alebo problém s ich použitím. V tejto súvislosti by som preto privítala, keby Komisia posilnila spoluprácu s týmito členskými štátmi, podporila menej rozvinuté regióny a posilnila ich kapacitu a administratívne riadenie. Verím, že aj na základe takejto pomoci členské štáty uskutočnia vnútorné reformy, vďaka ktorým sa začne skutočne uplatňovať zásada dobrej správy vecí verejných a zrýchlia sa súdne konania.

Viac TU