Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe

marec 14, 2013 Žiadne komentáre »

Šport ako taký je jedna z mála činností, ktoré spájajú ľudí na celom svete. Má globálny charakter a prináša ľuďom radosť, možnosť zmerať si sily a súťažiť. Preto je veľmi znepokojujúce, že práve v športe vznikol v ostatnom období nárast korupcie. Začali sa manipulovať hlavne futbalové zápasy, ale korupcia prenikla aj do iných odvetví športu. Dochádza k uplácaniu klubov, rozhodcov a samotných športovcov, čo negatívne vplýva na regulérnosť športových zápasov. To všetko ovplyvňujú zločinecké skupiny v rámci svojej nelegálnej činnosti prania špinavých peňazí, obchodu s ľuďmi a drogami.

Podľa odhalenia Europolu je to iba špička ľadovca a ide o nezákonnú činnosť, kde sa točia veľké peniaze. Preto je nevyhnutné vytvoriť lepší systém kontroly financovania športových organizácií a klubov, aby nedochádzalo k neetickému správaniu majiteľov klubov, rozhodcov a samotných športovcov. Aby sankcie za takéto nešportové a kriminálne správanie mali trestnoprávne postihy pre každého previnilca. Aby šport bol iba fair play.

+ viac info:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2013-0130&language=SK

Nechajte odkaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *