Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) bol zriadený v roku 2007 na 35 rokov a jeho cieľom je preukázať, že jadrová syntéza je životaschopnou a udržateľnou energiou. Spoločný podnik (F4E) je zodpovedný za poskytovanie príspevku Európy do projektu ITER, najväčšieho svetového vedeckého partnerstva, spája sedem strán, ktoré predstavujú polovicu svetovej populácie – EÚ, Rusko, Japonsko, Čínu, Indiu, Južnú Kóreu a Spojené štáty. Podporila som správu, pretože uznesenie prichádza s návrhom zmeniť rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom, na základe ktorého sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy. Vítam, že týmto návrhom sa mu udeľujú výhody, na základe ktorých sa poskytne základ pre financovanie činností tohto spoločného podniku na obdobie 2021 – 2027 podľa Zmluvy o Euratome. Za správu som hlasovala aj preto, že organizácia ITER podporuje Radu pre ITER, aby sa aj naďalej obmedzovali počty podvýborov, zjednodušovalo sa ich fungovanie a odstraňovali sa prekrývajúce povinnosti. Som rada, že projekt ITER už aj v súčasnej etape výstavby má pozitívny vplyv na európsky priemysel a MSP zapojené do výroby tisícov priekopníckych technologických komponentov, ktoré sú potrebné na zvládnutie tejto náročnej výzvy.

Viac TU