Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) od svojho založenia zohráva vďaka svojim odborným znalostiam dôležitú úlohu pri podpore rozvoja spoločnej politiky odborného vzdelávania a prípravy. Veľmi si vážim, že Cedefop, ako jedno z popredných odborných stredísk dokázalo rozširovať v priebehu rokov rozsah svojich činnosti o problematiku zručnosti a kvalifikácií a zohľadňovať pritom ekonomický, spoločenský, politický a technologický rozvoj, no v dôsledku súčasných aktivít považujem za správne, aby sa pristúpilo k aktualizácii mandátu agentúry Cedefop. Podporila som uznesenie, pretože na základe vypracovaného nariadenia dochádza k zosúladeniu niektorých ustanovení platného nariadenia upravujúceho stredisko Cedefop so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram. Za správu som hlasovala aj preto, že revízia ponúka príležitosť aktualizovať ciele a úlohy strediska Cedefop. Verím, že nový program týkajúci sa zručností a kvalifikácií pre Európu zohľadní najnovší politický vývoj v oblasti odborného vzdelávania a pomôže mnohým občanom Európskej únie, ktorí nie sú dostatočne gramotní, pokiaľ ide o písanie, čítanie a matematiku a digitálne zručnosti.

Viac TU