Podporila som uznesenie, pretože táto dohoda má pre Európsku úniu a Japonsko veľký dvojstranný a globálny strategický význam. Myslím si, že dohoda predstavuje včasný signál na podporu otvoreného, spravodlivého obchodu založeného na hodnotách a pravidlách a zároveň presadzuje prísne normy, konkrétne v oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín, ochrany spotrebiteľa a pracovných práv, v čase vážnych protekcionistických výziev v oblasti medzinárodného poriadku. Za správu som hlasovala aj preto, že dohoda má potenciál zaistiť pozitívny vplyv z hľadiska rastu HDP, príjmov, obchodu, produktivity a zamestnanosti tak v Únii, ako aj v Japonsku, a to v súlade s cieľom dosiahnuť „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Za veľmi pozitívne považujem, že pre 78 % menších spoločností z EÚ vyvážajúcich do Japonska, im dohoda umožní získať čo najväčší úžitok, a to prostredníctvom doložiek, ktoré obe strany zaväzujú k transparentnosti, pokiaľ ide o prístup na trh, a k výmene relevantných informácií. Očakávam, že medzi oboma stranami sa posilní ďalšia spolupráca a koordinácia v mnohostranných otázkach a podarí sa rozvíjať ďalšie medzinárodné normy a otvorený, spravodlivý a silný multilaterálny obchodný systém založený na dodržiavaní pravidiel WTO a ďalších medzinárodných noriem.

Viac TU