Otvorenie 447 vyšetrovaní, z ktorých 433 bolo založených na sťažnostiach a v 14 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, uzatvorenie 363 vyšetrovaní (348 na základe sťažností a 15 z vlastnej iniciatívy), množstvo vyšetrovaní, v rámci strategickej činnosti uzatvorenie štyroch strategických vyšetrovaní a otvorenie štyroch nových o transparentnosti Rady, otvorenie osem strategických iniciatív, ktoré sa okrem iného týkajú transparentnosti lobingu v rámci Európskej rady, zlepšovania európskej iniciatívy občanov (EIO) a pravidiel súvisiacich s efektom otáčavých dverí v rôznych inštitúciách a orgánoch EÚ, uzavretie šesť strategických iniciatív, to je len stručný výpočet činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017. Podporila som uznesenie a chcem aj touto cestou zablahoželať Emily O’Reillyovej k vynikajúcej práci a konštruktívnemu úsiliu v oblasti zlepšovania kvality správy Európskej únie a dostupnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje občanom. Som rada, že ombudsmanka počas roka 2017 zastávala kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní úplnej transparentnosti a nestrannosti rozhodovacích procesov a správy EÚ a úspešne ochraňovala práva občanov a európskej demokracie.

Viac TU