Zavedenie autonómnych vozidiel a nový trh s automatizovanými a prepojenými vozidlami sa očakáva už v roku 2020, pričom odhadované príjmy by mali do roku 2025 presiahnuť 620 miliárd EUR v prípade automobilového priemyslu v EÚ a 180 miliárd EUR v prípade jej odvetvia elektroniky. Som presvedčená, že autonómne vozidlá nám prinesú značné výhody, ale aj množstvo nových rizík, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky, občianskoprávnu zodpovednosť a poistenie, kybernetickú bezpečnosť, práva duševného vlastníctva, ochranu údajov a otázky prístupu k údajom, technickú infraštruktúru, normalizáciu a zamestnanosť. Podporila som uznesenie, lebo si myslím, že sektor cestnej dopravy môže otvoriť dvere novým službám a druhom dopravy, čím by sa mohol uspokojiť rastúci dopyt po individuálnej mobilite a nákladnej doprave a mohol by dokonca pomôcť pri zmene spôsobu územného plánovania. Čo považujem za dôležité je to, že ďalšia automatizácia vozidiel vo všetkých druhoch dopravy, hlavne ak ide o prepojené a automatizované cestné vozidlá môžu posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a podnikov v odvetví dopravy aj mimo neho.

Viac TU